logo_musiczine_nl

Zoek artikels

Volg ons !

Facebook Instagram Myspace Myspace

best navigatie

concours_200_nl

Inloggen

Onze partners

Onze partners

Deze pagina beschrijft de wettelijke kennisgevingen die van toepassing zijn op elke gebruiker die deze site bezoekt. Door hem te raadplegen, verbindt u zich zonder voorbehoud om hen te respecteren. De wettelijke kennisgevingen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We raden u aan deze regelmatig te raadplegen.

Intellectuele eigendom

Deze site is eigendom van en wordt beheerd door MusicZine. De presentatie en elk element, met inbegrip van logo's en domeinnamen die op de www.musiczine.net website (hierna "Site"), worden beschermd door de wetten op intellectueel eigendom en behoren bij MusicZine of zijn in licentie voor gebruik.

Elke reproductie, weergave, vertaling, aanpassing of aanhalingsteken dat deze integraal of gedeeltelijk is, ongeacht het proces, is ten strengste verboden zonder toestemming van MusicZine.
 

Links naar andere sites

De verantwoordelijkheid van MusicZine kan niet worden aangewend onder een derde site waartoe de gebruiker toegang zou hebben via de site van MusicZine. MusicZine heeft geen manier om de inhoud van deze sites van derden te controleren die volledig onafhankelijk blijven van MusicZine. Bovendien betekent het bestaan ​​van een link tussen de Site en een site van een derde partij niet dat MusicZine in welk opzicht dan ook de inhoud van deze site en vooral het gebruik dat ervan kan worden gemaakt, goedkeurt.
 

Beschikbaarheid van de website

MusicZine kan niet verplichten tot het verstrekken van gratis van wanbetalingen op de website, waaronder (maar niet beperkt tot) de tijdelijke onbeschikbaarheid van de site, de verstoring van het functioneren van de site door de gebeurtenissen en / of elementen die niet MusicZine beheersen, zoals bijvoorbeeld verzend- en communicatiemiddelen tussen de gebruiker en de servers die de site MusicZine hosten. MusicZine en / of haar leveranciers kunnen (moeten) op elk gewenst moment wijzigen of te beëindigen, tijdelijk of permanent, geheel of een deel van de site om onderhoud uit te voeren en / of verbeteringen en / of wijzigingen aan de Site . MusicZine is niet verantwoordelijk voor enige wijziging, opschorting of onderbreking van de werking van de Site.